בקשה לחידוש לימודים בפקולטה למדעי החברה

תלמידים שלימודיהם הופסקו לתקופה של עד חמש שנים וסיימו חובות שנה א' בחוגים בהם למדו -רשאים להגיש בקשה לחידוש לימודים.
תלמידים שטרם סיימו חובות שנה א' בחוגים בהם למדו יירשמו שוב ללימודים דרך המשרד לקבלת תלמידים, ברישום המקוון באתר ההרשמה

טופס זה מיועד למי שעומד בתנאי החידוש שלעיל.
לא יינתן החזר כספי על מילוי הטופס ותשלום לפונים שאינם עומדים בתנאי זה. פונים כאלה :מוזמנים לפנות בשאלה לפני ביצוע הליך החידוש למייל של הפקולטה למדעי החברה