קורסי הכנה בפקולטה לחקלאות

חובה להוסיף דמי רישום בכל האופציות!
מחזור יולי של מתמטיקה - 4.7-26.7.2021 ( 1005 שח )
מחזור אוגוסט של מתמטיקה - 8.8-30.8.2021 ( 1005 שח )

המכינה בכימיה תתקיים בתאריכים 4.07-4.08.2021 ( 1335 שח )
המכינה בפיזיקה תתקיים בתאריכים 8.08-9.09.2021 ( 1335 שח )
מבחני הבקיאות:
מבחן ראשון –21 .17.06
מבחן שני –.21 21.07
מבחן שלישי –.21 19.09

פרטים אישיים