הזמנת טפסים ואישורים בבית הספר לחינוך בוגר

ברוכים הבאים, כאן תוכלו להזמין אישורים רשמיים הנוגעים ללימודים שלכם מבלי לטרוח להגיע עד אלינו.
לאחר אישור התשלום, הבקשה תועבר לטיפול במזכירות תלמידים והטפסים יישלחו לכתובת שצוינה בבקשה.
תלמידים פעילים המבקשים אישור לימודים בעברית אינם צריכים לשלם.

פרטים אישיים