טופס תשלום- תכניות פיתוח מקצועי ולימודי תעודה – תשפ"ב

אנו שמחים על הרשמתכם לתכנית לפתוח מקצועי/ לימודי תעודה שלנו. להשלמת ההרשמה אנא בצעו תשלום באמצעות טופס התשלום הבא:נא סמנו את התכנית והתשלום/מים המבוקש/ ים ולאחר מכן עברו למסך פרטי האשראי והחיוב. 
פרטים אישיים