המדרשה ללמודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית תש"פ

להלן טופס הרשמה ותשלום דמי הרשמה וטיפול, עבור קורסי המדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית לשנת תש"פ.
יש לבצע את ההרשמה והתשלום בין התאריכים 1/7/19-31/7/19, כמפורט בחוברת המדרשה.
לצורך הרשמה עליכם לבחור בקורס/ים המבוקשים על ידיכם מבין הקורסים המפורטים מטה ולבצע בדף הבא תשלום ראשוני מאובטח ומקוון בכרטיס אשראי, ע"ס של 150 ש"ח לכל אחד מהקורסים המבוקשים.
ניתן לבחור יותר מקורס אחד בעת ביצוע התשלום, על ידי לחיצה ארוכה על מקש ה CTR וסימון הקורסים המבוקשים לתשלום דמי ההרשמה.
את יתרת שכר הלימוד, תתבקשו לשלם באופן דומה בהמשך ועל פי הנחייתנו. לתשומת לבכם- טופס זה מהווה השנה טופס הרשמה למדרשה לשנת תש"פ. לא ישמר מקום בקבוצה, ללא מילוי הטופס וביצוע תשלום מיידי של דמי ההרשמה בהמשכו. נחדד שוב, כי על פי נהלי המדרשה, דמי ההרשמה והטיפול לא יוחזרו לנרשם בכל מקרה של ביטול , אלא במקרה ואותו קורס לא יפתח, או במקרה ובעת ההרשמה, הקבוצה כבר מלאה בנרשמים קודמים. לאחר סיום תקופת ההרשמה והתשלום הראשוני, נודיע לנרשמים על קבלתם או אי קבלת לקורסים המבוקשים. כל עוד הקורסים לא יתמלאו תתאפשר הרשמה נוספת על בסיס מקום פנוי. בהרשמה זו, יהיה עליכם לאשר כי מנהל השפ"ח שבו הנכם עובדים, מאשר את הרשמתכם. לתשומת לבכם- לא ניתן להרשם לקורסים מרוכזים, בהם תאריכי המפגשים חופפים, גם לא בתאריך אחד. אנא בדקו זאת בטרם תרשמו. תאריכי הקורסים השנתיים של המדרשה- תש"פ: 5/11/19, 19/11/19, 3/12/19, 17/12/19, 31/12/19, 14/1/20, 28/1/20, 11/2/20, 25/2/20, 8/3/20-שימו לב- יום ראשון, 24/3/20, 21/4/20, 5/5/20, 19/5/20, 2/6/20, 16/6/20, 30/6/20 ותאריך רזרבי למקרה של ביטול: 14/7/20 . לכל בירור או שאלה במושא מנהלי ניתן לפנות לחנה לכל בירור או שאלה בנושא מנהלי ניתן לפנות לחנה בכור-לסר במזכירות המחלקה לפיתוח מקצועי טלפון: 025882036 דוא"ל: janettebl@savion.huji.ac.il בהצלחה!
פרטים אישיים