הזמנת טפסים ואישורים רשמיים בתשלום בפקולטה למדעי הרוח

לאחר מילוי הטופס ואישור תשלום, יישלחו הטפסים לכתובת הדואר כפי שנרשמה בטופס. בלי תשלום בקשתך לא תטופל.    
פרטים אישיים
כתובת למשלוח האישור